Herculesplein 379 - 3584 AA Utrecht

Algemeen:
op een unieke locatie, direct aan de afrit van de oostelijke rondweg (Waterlinieweg) om de stad Utrecht ligt het “Galgenwaard” complex. Dit complex combineert een modern voetbalstadion met hoogwaardige kantoor- en bedrijfsruimte.

Aan de noordzijde is de hoofdtribune gesitueerd, met 44 skyboxen en 2.058 business seats. Aan deze zijde zijn de voetbalclub FC Utrecht, Autorijschool Bruinsma, Front Runners en diverse andere bedrijven gevestigd.

Aan de zuidzijde is het Sportcentrum Galgenwaard gerealiseerd. Hierin zijn een indooratletiekhal en sporthallen ondergebracht, geschikt voor onder andere top- en breedtesport, sportverenigingen en scholen alsmede horeca- en commerciële ruimten.

Aan de oost- en westzijde zijn eveneens hoogwaardige kantoorruimte en hebben zich aan de westzijde Basic Fit, Golf Plaza en ROC Midden Nederland gevestigd.

In de vier hoekkantoren van het Stadion Galgenwaard zijn gerenommeerde organisaties gevestigd, zoals onder andere Van Hall Advocaten en Arbeidsrecht en het Mulier Instituut.

Door de totale gebiedsontwikkeling rondom het Stadion Galgenwaard is er circa 25.000 m² aan commerciële voorzieningen, 40.000 m² aan kantoorruimte, 1.300 ondergrondse parkeerplaatsen en 74 appartementen ontstaan.

Gelegen aan de westzijde van het Stadion Galgenwaard is circa 820 m2 v.v.o. bedrijfs-/winkelruimte gelegen op de begane grond voor de verhuur beschikbaar.
De frontbreedte is circa 22,5 meter en heeft een diepte van circa 36 meter, waarbij de achterste 2,5 meter schuin afloopt.


Bereikbaarheid:
het complex is goed bereikbaar met eigen vervoer en is gelegen op korte afstand van de rijkswegen A27, A28 en A12.

Het openbaar vervoer wordt verzorgd door een aantal buslijnen, met een directe verbinding naar het Centraal Station Utrecht (circa tien minuten).

In 2018 komt een Hoogwaardig Openbaar Vervoer de Uithoflijn met een tramhalte voor de deur.


Verhuurbaar vloeroppervlak:
voor de verhuur is beschikbaar circa 820 m² v.v.o.
bedrijfs-/winkelruimte, gelegen op de begane grond.


Huurprijs:
€ 100.000,00 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.


Opleveringsniveau:
het object wordt opgeleverd in casco staat, inclusief onder ander:
• industrieel bouwkundig plafond;
• betonnen vloer;
• inpandig magazijn voorzien van zijingang ten behoeve van bevoorrading;
• inpandig kantoorruimte voorzien van systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen;
• pantry voorzien van boven- en onderkastjes;
• huidige sanitaire groep met voorportaal.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatie voorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.


BTW-heffing:
uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd met 4% zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.


Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Huurbetaling:
per kwartaal vooruit.

Huurprijsherziening:
jaarlijks, voor het eerst 1 (één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Voorschot servicekosten:
€ 15,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting. Verrekening van de servicekosten geschiedt op basis van nacalculatie van de werkelijk gemaakte servicekosten:

Energiekosten
- gas/stadsverwarming
- water
- elektra (algemeen en individueel)
Schoonmaakkosten
- algemene ruimten
- beglazing buitenzijde/algemene ruimten
- parkeerterrein
- luifels/beplating
- vuilafvoer
Beheerkosten
- huismeesterdiensten/operationeel gebouwbeheer
- glasverzekering (eigen risico € 300,00 te vermeerderen met omzetbelasting per gebeurtenis)
- administratievergoeding: 3% over de energiekosten en 5% over alle overige kosten
- incidentele beveiligingsdiensten
- parkmanagement
- sleutelbeheer
Onderhoud
- tuin/groenvoorzieningen
- servicecontract en onderhoud liften
- servicecontract en onderhoud CV/technische installaties
- servicecontract en onderhoud mechanische ventilatie
- servicecontract en onderhoud automatische schuifdeuren
- lampen algemene ruimten (centrale entree/overloop/luifel rondom)
- klein onderhoud/diversen.


Zekerheidstelling:
een bankgarantie, model ROZ, ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Parkeergelegenheid:
op het omringende parkeerterrein en in de bij het complex behorende parkeergarage ‘Galgenwaard’ zijn ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. De abonnementen voor parkeerplaatsen zijn door huurder zelfstandig aan te huren bij Q-Park Beheer B.V., de exploitant (www.q-park.nl).

Huurcontract:
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Aanvaarding:
in overleg.