Daltonlaan 400 - 3584 BK Utrecht

ALGEMEEN
Aan de rand van Rijnsweerd, aan de oostkant van Utrecht, ligt het kantorenpark Dalton Office Park. Een representatief kantorenpark bestaande uit vijf zelfstandige kantoorgebouwen, gecentreerd rond een waterpartij. Dalton Office Park is gelegen daar waar de assen die Utrecht met het hele land verbinden, bijeenkomen.

De kantoorgebouwen zijn elk ontworpen door gerenommeerde Nederlandse architectenbureaus met een eigen signatuur: Frank Roodbeen, Cees Dam, Moshé Zwarts, Abe Bonnema, Fred Temme en Peter Trimp. Het stedenbouwkundig plan werd ontworpen door T&T Design uit Gouda.
De architect van Daltonlaan 400, dat vijf verdiepingen telt, is Abe Bonnema.

Dalton Office Park beslaat een totale oppervlakte van circa 31.193 m² met circa 785 parkeerplaatsen

Het succes van de locatie Rijnsweerd is inmiddels bewezen. Onder meer ASR, Regus, Derks Star Busmann, PriceWaterhouseCoopers, het Provinciehuis de Hogeschool Utrecht en het MBO Utrecht zijn hier gevestigd.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
vanwege de unieke ligging in de kom van het knooppunt Rijnsweerd (A27/A28) is de bereikbaarheid uitstekend. Via de N222, de Pythagoraslaan en de Archimedeslaan is men binnen enkele minuten op de locatie. Ontsluiting vanaf de snelweg 5 minuten.

Openbaar vervoer:
Ook met het openbaar vervoer is de locatie uitstekend bereikbaar. Buslijn 11, van en naar CS Utrecht via de HOV-baan, rijdt om de 6 minuten. Reistijd van en naar het CS Utrecht 13 minuten.

ENERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van een Energielabel A.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar totaal circa 285,40 m² v.v.o. verdeeld als volgt:

Verdieping Metrage
Begane grond verhuurd .
1e verdieping verhuurd
2e verdieping verhuurd
3e verdieping verhuurd
4e verdieping 285,40 m² v.v.o.
5e verdieping verhuurd

Genoemde metrages zijn inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Gemeten conform NEN 2580 meetcertificaat.

PARKEERGELEGENHEID
Het gebouw beschikt in totaal over 60 parkeer-plaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de casco gerenoveerde staat:
• representatieve entree;
• centrale hal wordt representatief opgeleverd; voorzien van naamsaanduiding van Huurder, in overleg tussen Huurder en Verhuurder;
• 2 liften;
• medegebruik minder validen toilet op de begane grond;
• nieuwe systeemplafonds voorzien van inbouw-verlichtingsarmaturen LED, inblaas- en afzuigroosters;
• meervoudige mechanische ventilatie (topkoeling);
• per 3.60 m één te openen raam;
• kabelgoten, voorzien van elektrabekabeling met wandcontactdozen en vrij van databekabeling;
• voor rekening van Verhuurder wordt huidige vloerbedekking verwijderd en de vloer geëgaliseerd;
• centrale verwarming door middel van radiatoren (stadsverwarming);
• toiletgroepen per verdieping;
• toegangsdeur voorzien van slot.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

GLASVEZEL
Verhuurder heeft samen met Uniscape geïnvesteerd in de aanleg van een hoogwaardig transparante glasvezel infrastructuur in het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zodat huurders van ruimte in het gebouw snel internet en/of netwerkdiensten kunnen afnemen. Als gevolg daarvan is het huurder niet mogelijk zelf lijnen in het gehuurde of het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt aan te brengen.

Het voorafgaande staat er niet aan in de weg dat het huurder vrij staat om internet-, telefonie- en/of netwerkdiensten bij een derde te betrekken.

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 150,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 650,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzet-belasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een Huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor Verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangs-datum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 35,00 per m² per jaar, op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting:
• levering stadsverwarming;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten, alsmede van de gehuurde ruimte indien geen rechtstreekse aansluiting met het energiebedrijf is gerealiseerd;
• watergebruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke controle van:
- verwarmings-,koelings-en/of luchtbehandelingsinstallaties;
- verdeelinrichting elektra;
- liftinstallatie;
- drinkwaterleidinginstallatie;
- vuilwaterpompinstallatie;
- automatische deurbediening;
- brandmelder- en storingsmelderinstallatie(s);
• schoonmaakkosten en onderhoud/inspectie van:
- zonwering;
- dakbedekking en –onderhoud;
- groenvoorziening terrein;
• schoonmaakkosten van de:
- beglazing buitenzijde;
- terrassen;
- goten;
- parkeerkelder en/of terrein;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• nachtbeveiliging centraal via Archiparc;
• gemeentelijke heffingen;
• vuilafvoer;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door Huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. Deze bankgarantie dient te worden gesteld voor de sleuteloverdracht en dient te worden afgegeven door een in Nederland erkende en gevestigde bank-instelling, conform het standaard ROZ-model 2018.
Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.