Aanhuur

Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting adviseert opdrachtgevers bij het aanhuren van bedrijfs onroerend goed. Het is essentieel dat uitgegaan wordt van één stappenplan voor de nieuwe huisvesting.

Dit maakt onderdeel uit van ons standaard proces om de eisen en wensen van de klant inzichtelijk te maken en de meest optimale oplossing voor onze opdrachtgever te vinden.

Vervolgens wordt in nauw overleg met de klant een traject doorlopen ten aanzien van het Programma van Eisen en een Quick Scan Inventarisatie uitgevoerd ter bepaling van de meest geschikte en beschikbare objecten. Tot slot wordt er een selectie gemaakt en worden de opties bezichtigd. Op deze wijze wordt de meest ideale bedrijfshuisvesting gevonden.

Verhuur

Creatieve marketing activiteiten vormen een essentieel onderdeel van het proces tussen  opdrachtgever en Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting voor succesvolle verhuur van een bedrijfsobject. Het plan van aanpak bestaat uit een aantal marketing gerichte initiatieven, waarbij ons team kan terugkijken op een zeer omvangrijke geslaagde verhuur transactie portefeuille.

Wij maken voor de opdrachtgever een informatiebrochure waarin het object wordt gepresenteerd. Tevens wordt een Leaflet Mailing gemaakt waarin in meer beknopte vorm de object informatie wordt weergegeven. Deze documenten, ondersteund door Internet (Funda, RealNext en ansdewijn.nl), promotiefilms, advertentie campagnes en opvallende projectborden op locatie worden onder de aandacht gebracht van potentiële gegadigden en collega-makelaars.


Deel deze pagina