Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting treedt op voor (internationale) opdrachtgevers als beleggingsadviseur in bedrijfsmatig onroerend goed op het gebied van “sale & lease back” constructies, alsmede overige beleggingstransacties. Ons team adviseert een belegger bij het tot stand komen van de aankoop of verkoop van een object met een optimaal rendement. Daartoe doorlopen wij, in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, een adviestraject waarbij o.a. de volgende zaken worden behandeld:  het verzamelen van alle relevante informatie van het aan te kopen, danwel te verkopen object, het taxeren van de beleggingswaarde van het object of de portefeuille, het opstellen van een aan- of verkoopstrategie, het verzamelen van alle gegevens met betrekking tot de actuele huurovereenkomst(en) en huurder(s) van een object of portefeuille, het coördineren van eventueel noodzakelijk bouwtechnisch- en bodemonderzoek en tenslotte het begeleiden van alle benodigde handelingen die leiden tot de koopovereenkomst en het notarieel transport.


Deel deze pagina